Assistance Powypadkowy

wyp3

Assistance powypadkowy

Jak postępować w razie wypadku?

 

Sprawdź, czy nikt nie jest ranny.

Jeśli tak:

  • Udziel natychmiast pierwszej pomocy,
  • Wezwij pogotowie ratunkowe 999 i policję 997, dzwoniąc z telefonu komórkowego wybierz 112,
  • Zabezpiecz miejsce wypadku, aby można było bez trudu ustalić przebieg zdarzenia.

 

Nie tamuj ruchu.
Jeśli nikt nie ucierpiał fizycznie, usuń pojazd lub pojazdy tak, aby nie blokować jezdni.
 

Skontaktuj sie z nami.
Niezależnie od tego, kto jest sprawcą kolizji, jeśli potrzebna jest pomoc lub porada, można skontaktować się z Peugeot Assistance Powypadkowym:

  • 0 800 22 24 24 (numer bezpłatny)
  • 0 602 22 24 24 (numer płatny)

Jeśli sprawca przyznaje się do winy, jego dokumenty są w porządku i nie znajduje się on pod wpływem alkoholu, wezwanie policji nie jest konieczne. Wtedy wystarczy czytelnie wypełnić i podpisać protokół.

 

 

KLIKNIJ w ikonkę i POBIERZ FORMULARZ

Peugeot Assistance Powypadkowy

 

Sprawdź dokumenty.
Należy zwrócić uwagę, czy dane w protokole są zgodne z podanymi w dokumentach oraz sprawdź daty ważności:

polisy OC (lub Zielonej Karty),

prawa jazdy,

dowodu rejestracyjnego,

dowodu osobistego.
 

Znajdź świadków.
Warto zanotować dane personalne osób, które widziały zdarzenie. Ich ewentualne zeznania mogą być istotne w przypadkach spornych z firmą ubezpieczeniową.

 

Zachowaj rozsądek.
Często na miejscu wypadku pojawiają się prywatne samochody pomocy drogowej. Należy pamiętać, że naprawa w nieautoryzowanym warsztacie powoduje automatyczną utratę gwarancji Peugeot.

 

Jeśli ustalenie winowajcy jest sporne, sprawca nie przyznaje się do winy lub jego dokumenty są nieważne, należy wezwać patrol policji drogowej. Jest to szczególnie istotne, kiedy istnieje podejrzenie, że któryś z uczestników kolizji prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

 

Przedstawiciel autoryzowanej stacji Peugeot może reprezentować Państwa przed ubezpieczycielem, aby w ten sposób zapewnić zwrot rzeczywistych kosztów naprawy.
 

 

Peugeot assistance powypadkowy.
Program ASSISTANCE stworzyliśmy specjalnie po to, aby nieść pomoc w tych nieprzyjemnych dla Państwa momentach.

Zalecany sposób postępowania po wypadku oraz wzór protokołu nie są obowiązkowymi, lecz zalecanymi. Jednak, stosując się do naszej instrukcji, mogą Państwo mieć pewność, że unikną konfliktu z prawem oraz opóźnień proceduralnych przy wypłacie odszkodowania.

 

Zdaj się na nas.